Begroting

Onderstaande link is de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 met daarin opgenomen de jaarbegroting voor 2023. Deze begroting is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de stichting, de afzonderlijke schoolbeleidsplannen en de activiteiten die op basis van deze plannen in 2023 plaatsvinden.