Ben of ken jij onze nieuwe directeur van De Horn?

Wil jij werken op onze openbare basisschool school waar elk kind welkom is, gezien wordt en zich veilig voelt. Wij zoeken een bevlogen onderwijskundig leider met een inspirerende visie en een groot hart voor kinderen, die uitgaat van kwaliteiten van het team. Iemand met relevante ervaring die verbinding zoekt met de partners waarmee wij samenwerken. Voor onze leerlingen is het vooral belangrijk “Dat de Horn, de Horn blijft”, dat je zorgt dat de juffen blij zijn en dat iedereen met plezier naar school komt. De nieuwe directeur voor hen is iemand die goed kan plannen, die lief is en sportief en die goed kan dansen want de disco moet blijven.

Verbindend –  Onderzoekend –  Samenwerkingsgericht

Doelgericht – Empathisch Rustig

BevlogenInspirerend –  Kwaliteitsgericht – Doortastend

 

Wie zijn wij?

De Horn: Waar ieder kind met veel plezier, naar eigen potentieel, toekomstgericht leert en groeit!
De Horn is een openbare school die algemeen toegankelijk is. De school staat voor een veilig, vertrouwd en betrokken pedagogisch klimaat waarin respect, tolerantie en solidariteit sleutelwoorden zijn. In de lessen sociale vorming wordt hieraan expliciet aandacht besteed.

Onderzoeken, ontdekken, samenwerken. De manier om actief en effectief te leren. Op de Horn wordt gewerkt vanuit het International Primary Curriculum, vakoverstijgende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van onze kinderen. Als één van de eerste KiVa-scholen in Nederland staat de Horn voor een veilig sociaal klimaat. Een plek waar je mag zijn wie je bent. Want pas als een kind zich prettig voelt, is het in staat om te leren. De Horn is een toekomstgerichte school. Spelenderwijs en Engels leren betekent voor kinderen een grote voorsprong in de wereld van morgen. Als Anglia-school biedt de school musicals, lessen, uitwisselingsprogramma’s en de kans om internationaal erkende Anglia-certificaten te halen.

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede is het bestuur van vijf openbare basisscholen. Elk met een eigen kleur, een eigen identiteit. Met elkaar verbonden, want samen maken we het verschil. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor toekomstgerichte vaardigheden. Onze scholen zijn openbaar, wij staan dan ook voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Dat betekent dat elk kind welkom is en mag zijn wie het is. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Op onze scholen kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. We staan open voor elkaar en leren van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving.

Wat breng jij?

Dit is jouw baan, als jij een directeur bent die binnen het krachtenveld in Wijk bij Duurstede een heldere visie heeft en opkomt voor wat de Horn nodig heeft vanuit de eigen kernwaarden en de visie van onze stichting. Als jij in verbinding met het team, leerlingen, ouders en de buurt de dialoog aangaat, op open wijze informeert en communiceert en zowel intern als extern een warme, positieve sfeer creëert. Jij bent koersvast, borgt en geeft ruimte zodat leerlingen en leerkrachten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Je neemt de leiding wanneer het nodig is. Je bent een prettige sparringpartner en een coachende leider die meedenkt en adviseert. Jij bent het gezicht van de Horn, brengt stabiliteit vanuit natuurlijk leiderschap en bouwt met het team aan modern onderwijs.

Als directeur ga je voor:

 • passend, kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen
 • samenwerking met ouders
 • een professionele leer- en werkomgeving voor de collega’s
 • leidinggeven aan en samenwerken met enthousiaste collega’s en veel vrijwilligers

Wij vragen van jou:

 • het vermogen om te verbinden met aandacht voor kinderen, team en ouders
 • een afgeronde opleiding schoolleider vakbekwaam en meer dan 5 jaar ervaring, of meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring en bereid om de opleiding vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers te volgen

Onze directeur:

 • herkent talenten van collega’s en weet deze in te zetten
 • weet collega’s te inspireren zodat jullie samen kwalitatief goed onderwijs realiseren
 • werkt vanuit de kernwaarden van De Horn en de visie en ambities van de stichting
 • wilt samen leren en samen ontwikkelen
 • is zichtbaar voor en betrokken bij het team en de leerlingen
 • is een doelgerichte doorpakker
 • heeft kennis van onderwijs aan jonge kinderen en zoekt de verbinding met de VVE
 • heeft een onderzoekende, open en reflectieve houding

Wij bieden jou:

 • een aanstelling per 1 april 2024 met overdracht van de huidige directeur tot einde schooljaar
 • begeleiding door één van onze directeuren
 • een aanstelling met omvang van circa 0,8 fte
 • inschaling in de directieschaal D12 volgens CAO PO

Ben je enthousiast over deze functie? Mail dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 26 november 2023 naar Annemarie Maasse, beleidsmedewerker P&O: a.maasse@obswijk.nl. De eerste ronde is op 4 of 7 december 2023, de tweede op 14 of 18 december 2023. Een assessment of opdracht kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Marion Idema, voorzitter college van bestuur Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede: m.idema@obswijk.nl.